ระบบจองสนามแบดมินตัน ใน วันที่ 6 - 12 - 2559
เลือกเวลาที่ต้องการจองสนาม
สนามแบทมินตัน:
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ญาณินี ยินดีกิจโกศล
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

อนัญญา อักษรเภตรา

ชนะศึก ชูกลิ่น
<------สนามบุคลากร------>