ระบบจองสนามแบดมินตัน ใน วันที่ 27 - 5 - 2558
เลือกเวลาที่ต้องการจองสนาม
สนามแบทมินตัน:
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
สนามบุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิก
<------สนามบุคลากร------>