ระบบจองสนามแบดมินตัน ใน วันที่ 26 - 9 - 2559
เลือกเวลาที่ต้องการจองสนาม
สนามแบทมินตัน:
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ทศพล  การเขตร์  
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ภาคภูมิ คงคาทิพย์

ณัฐนันท์ เผ่าจินดา

วรินทร ง่ายดี
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

พชร นนทธิ

ธัญชนก ทิมกระจ่าง
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

ภูภัสสร หาญปราบ

ณัฐฎา พรมสุทธิพันธ์
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน

พิมพกานต์ ทิมแสง

นคร ขุนทอง

พัฒน์ยศ วัฏฏางกูร
<------สนามบุคลากร------>