ระบบจองสนามแบดมินตัน ใน วันที่ 27 - 4 - 2561
เลือกเวลาที่ต้องการจองสนาม
สนามแบทมินตัน:
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
ปิดซ่อมบำรุง
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
16.00-18.00 มีการเรียนการสอน
<------สนามบุคลากร------>