ข่าวประชาสัมพันธ์

 
   
   
   
   
   
   
   
  สนามแบดมินตัน
ลำดับ
วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
Login
1
31/3/2017
ปิด
ปิดบริการอาคารพลศึกษาทุกส่วน (งานปัจจฉิมคณะวิทยาศาสตร์)

 
 
สนามฟุตซอล
ลำดับ
วันที่
สถานะ
หมายเหตุ
กำลังพัฒนา