ข้อมูลการขอใชพื้นที่้ สนามฟุตซอล 2 ด้านหน้าอาคาร

ย้อนกลับ

|<<<<<<<<<<<< มีนาคม 2561 >>>>>>>>>>>>|
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
        1

2

3

4

5

6

*ปิดสนาม (การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์สถานีวิจัยประมงและบุคลากรภายในวิทยาเขตศรีราชา)
7

8

*ปิดสนาม (การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสถานีวิจัยประมงและบุคลากรหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา)
9

10

11

12

13

*ปิดสนาม (การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสถานีวิจัยประมงและบุคลากรหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา)
14

15

*ปิดสนาม (การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสถานีวิจัยประมงและบุคลากรหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา)
16

17

18

19

20

*ปิดสนาม (แข่งกีฬาฟุตซอล เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของสถานีวิจัยประมงและบุคลากรหน่วยงานภายในวิทยาเขตศรีราชา)
21

*
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน