ข้อมูลการขอใชพื้นที่้ สนามฟุตซอล 1 ด้านหลังอาคาร

ย้อนกลับ

|<<<<<<<<<<<< มีนาคม 2561 >>>>>>>>>>>>|
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
        1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

*ปิดสนาม (แข่งขันฟุตซอลสาขาเครื่องกล)
20

*ปิดสนาม (แข่งขันฟุตซอลสาขาเครื่องกล)
21

*ปิดสนาม (แข่งขันฟุตซอลสาขาเครื่องกล)
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน