ระบบขอเงินค่าประกันของเสียหายคืน

หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

จะโอนเงินเข้าบัญชี Prompt pay กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

**ภาค ต้น ปี 2564 หมดเขต ขอเงินคืนค่าประกันขอเสียหาย วันที่ 5 ธ.ค.2564 เท่านั้น

***ขอค่าธรรมเนียม ภาคปลาย ปี 2564 หมดเขตขอเงินคืนวันที่ 5 ธ.ค.2564 เท่านั้น

Username : *รหัสนิสิต b60xxx
Password: *ที่เข้าอินเตอร์เน็ต
**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 065-7162623