กรุณาป้อนรหัสนิสิตและรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ

รหัสนิสิต
** เช่น ( 52xxxxxxxx )
รหัสผ่าน
**(ที่ใช้ในการลงทะเบียนรหัสเดิม )

***ขณะนี้ระบบเปิดให้บริการจอง(นับภาคปลาย 56)***

กำหนดวันชำระเงินที่ธนาคาร กรุงเทพได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 29 เม.ย - 2 พ.ค.57 เท่านั้น

***ไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ*****

 

** นิสิตที่ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคจะไม่สามารถจองห้องได้ โปรดชำระเงินที่หอพักนิสิตก่อน **

**หากเข้าระบบไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก หรือโทร 0-3835-4580-6 ต่อ 2663 **038-768811-5 ต่อ 0