ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< พฤศจิกายน 2560 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      1

2

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:03:17
เล่มที่  เลขที่ 

3

4

5

6

7

8

9

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:03:22
เล่มที่  เลขที่ 

10

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับนิสิตซ้อมรับปริญญา 10-12 พฤศจิกายน 60

ห้อง F1702
13/11/2560 16:08:46
เล่มที่ 2832 เลขที่ 009 เงินสด 1,100.-

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ พรพิศ กุลาเพียร

ห้อง F1801
9/10/2560 9:12:50
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณมาลัย แพงน้อย(งานกิจการนิสิต) สำหรับนิสิตซ้อมรับปริญญา 10-13 พฤศจิกายน 60

ห้อง F1704
14/11/2560 12:08:40
เล่มที่ 2832 เลขที่ 065 เงินสด 1,100.-

11

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับนิสิตซ้อมรับปริญญา 10-12 พฤศจิกายน 60

ห้อง F1702
13/11/2560 16:09:04
เล่มที่ 2832 เลขที่ 009 เงินสด 1,100.-

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณมาลัย แพงน้อย(งานกิจการนิสิต) สำหรับนิสิตซ้อมรับปริญญา 10-13 พฤศจิกายน 60

ห้อง F1704
14/11/2560 12:08:52
เล่มที่ 2832 เลขที่ 065 เงินสด 1,100.-

12

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณมาลัย แพงน้อย(งานกิจการนิสิต) สำหรับนิสิตซ้อมรับปริญญา 10-13 พฤศจิกายน 60

ห้อง F1704
14/11/2560 12:09:06
เล่มที่ 2832 เลขที่ 065 เงินสด 1,100.-

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับนิสิตซ้อมรับปริญญา 10-12 พฤศจิกายน 60

ห้อง F1702
13/11/2560 16:09:28
เล่มที่ 2832 เลขที่ 009 เงินสด 1,100.-

13

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณมาลัย แพงน้อย(งานกิจการนิสิต) สำหรับนิสิตซ้อมรับปริญญา 10-13 พฤศจิกายน 60

ห้อง F1704
9/10/2560 15:33:38
เล่มที่  เลขที่ 

14

15

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณสิริพรรณ วงศ์สุววรณ สำหรับใช้งานส่วนตัว

ห้อง F1801
16/11/2560 9:23:15
เล่มที่  เลขที่ 

16

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:03:28
เล่มที่  เลขที่ 

17

18

19

20

21

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์วัลลภ อินฉ่ำ

ห้อง F1704
14/11/2560 12:11:04
เล่มที่  เลขที่ 

22

23

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:03:35
เล่มที่  เลขที่ 

24

25

26

27

28

29

30

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:03:42
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:09:39
เล่มที่  เลขที่ 

   

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน