ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< พฤษภาคม 2561 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    1

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ -- การชำระเงินใช้โอนเงินผ่านหน่วยงาน

ห้อง F1702
26/4/2561 16:31:42
เล่มที่  เลขที่ 

2

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ -- การชำระเงินใช้โอนเงินผ่านหน่วยงาน

ห้อง F1702
26/4/2561 16:31:47
เล่มที่  เลขที่ 

3

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ (การชำระเงินใช้วิธีเรียกเก็บผ่านหน่วยงาน)

ห้อง F1704
15/5/2561 15:33:38
เล่มที่ - เรียกเก็บเงินแล้ว - เลขที่ - เรียกเก็บเงินแล้ว -

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ -- การชำระเงินใช้โอนเงินผ่านหน่วยงาน

ห้อง F1702
26/4/2561 16:31:51
เล่มที่  เลขที่ 

4

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.เกียรติยุทธ กวีญาณ (การชำระเงินใช้วิธีเรียกเก็บผ่านหน่วยงาน)

ห้อง F1801
26/1/2561 11:41:12
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.เกียรติยุทธ กวีญาณ (การชำระเงินใช้วิธีเรียกเก็บผ่านหน่วยงาน)

ห้อง F1702
26/4/2561 16:30:49
เล่มที่  เลขที่ 

5

6

7

8

9

10

11

12

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณจงรัก จงบริบูรณ์ สำหรับใช้งานส่วนตัว ชำระเงินสด

ห้อง F1801
15/5/2561 15:36:11
เล่มที่ 3127 เลขที่ 026 เงินสด 1,100.-

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน