ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< กันยายน 2560 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
          1

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ รศ.ประเสิรฐศักดิ์ กายนาคา - ตัดโอนคณะ

ห้อง A903
4/9/2560 9:08:39
เล่มที่  เลขที่ 

2

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ รศ.ประเสิรฐศักดิ์ กายนาคา - ตัดโอนคณะ

ห้อง A903
4/9/2560 9:08:44
เล่มที่  เลขที่ 

3

4

5

6

7

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:01:05
เล่มที่  เลขที่ 

8

9

10

11

12

13

14

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:01:11
เล่มที่  เลขที่ 

15

16

17

18

19

20

21

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติบา เนียมรอด สำหรับ อาจารย์อวยชัย จีระชน

ห้อง F1704
15/8/2560 17:01:17
เล่มที่  เลขที่ 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน