ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< กุมภาพันธ์ 2561 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
        1

2

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.เกียรติยุทธ กวีญาณ

ห้อง F1801
26/1/2561 11:38:49
เล่มที่  เลขที่ 

3

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ (การชำระเงิน-เรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน)

ห้อง A903
26/1/2561 11:46:33
เล่มที่  เลขที่ 

4

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ (การชำระเงิน-เรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน)

ห้อง A903
26/1/2561 11:46:38
เล่มที่  เลขที่ 

5

6

7

8

9

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.เกียรติยุทธ กวีญาณ (การชำระเงินใช้วิธีเรียกเก็บผ่านหน่วยงาน)

ห้อง F1801
26/1/2561 11:39:41
เล่มที่  เลขที่ 

10

11

12

13

14

15

16

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.เกียรติยุทธ กวีญาณ (การชำระเงินใช้วิธีเรียกเก็บผ่านหน่วยงาน)

ห้อง F1801
26/1/2561 11:39:54
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ (การชำระเงิน-เรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน)

ห้อง A903
26/1/2561 11:46:48
เล่มที่  เลขที่ 

17

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ (การชำระเงิน-เรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน)

ห้อง A903
26/1/2561 11:46:54
เล่มที่  เลขที่ 

18

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ (การชำระเงิน-เรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน)

ห้อง A903
26/1/2561 11:46:58
เล่มที่  เลขที่ 

19

20

21

22

23

*<ข้อมูลการจอง>"ชื่อคุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.เกียรติยุทธ กวีญาณ (การชำระเงินใช้วิธีเรียกเก็บผ่านหน่วยงาน)
รับรองอาจารย์พิเศษ
26/1/2561 11:40:01
(เล่มที่  เลขที่ )
24

25

26

27

28

     

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน