ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< พฤษภาคม 2560 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  1

2

3

4

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.พิมพรรณ สุจารินพงศ์ สำหรับใช้งานส่วนตัว ชำระด้วยเงินสด

ห้อง F1704
11/5/2560 11:02:20
เล่มที่ 2667 เลขที่ 86 จำนวนเงิน 550.-

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำรับ อ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ห้อง A903
11/5/2560 11:06:35
เล่มที่  เลขที่ 

5

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำรับ อ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ห้อง A903
11/5/2560 11:06:39
เล่มที่  เลขที่ 

6

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ สำหรับใช้งานส่วนตัว ชำระด้วยเงินสด

ห้อง F1704
11/5/2560 11:02:50
เล่มที่ 2666 เลขที่ 49 จำนวนเงิน 1,100.-

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำรับ อ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ห้อง A903
11/5/2560 11:06:43
เล่มที่  เลขที่ 

7

8

9

10

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.สุวรา

ห้อง F1704
11/5/2560 11:08:21
เล่มที่  เลขที่ 

11

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

ห้อง F1704
11/5/2560 11:07:56
เล่มที่  เลขที่ 

12

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.เกียรติยุทธ กวีญาณ สำหรับการเรียนการสอน

ห้อง F1801
11/5/2560 11:11:23
เล่มที่  เลขที่ 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับวิทยากรโครงการอบรมภาษี

ห้อง F1702
11/5/2560 11:10:02
เล่มที่  เลขที่ 

29

*<ข้อมูลการจอง>"ชื่อคุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับวิทยากรโครงการอบรมภาษี
โครงการอบรมภาษี
11/5/2560 11:10:07
(เล่มที่  เลขที่ )
30

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับวิทยากรโครงการอบรมภาษี

ห้อง F1702
11/5/2560 11:10:13
เล่มที่  เลขที่ 

31

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับวิทยากรโครงการอบรมภาษี

ห้อง F1702
11/5/2560 11:10:18
เล่มที่  เลขที่ 

     

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน