ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< มีนาคม 2560 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      1

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.พีรพงศ์ วนิชานันท์ - การชำระเงิน/ตัดบัญชี

ห้อง F1704
9/2/2560 10:15:13
เล่มที่  เลขที่ 

2

3

4

5

6

7

8

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.พีรพงศ์ วนิชานันท์ - การชำระเงิน/ตัดบัญชี

ห้อง F1704
9/2/2560 10:15:17
เล่มที่  เลขที่ 

9

10

11

12

13

14

15

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร สำหรับใช้งานส่วนตัว

ห้อง F1704
14/3/2560 16:21:42
เล่มที่  เลขที่ 

16

17

18

19

20

21

22

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.พีรพงศ์ วนิชานันท์ - การชำระเงิน/ตัดบัญชี

ห้อง F1704
9/2/2560 10:15:24
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.ดาราพร ผุสิงห์ สำรับงานกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ห้อง F1704
27/3/2560 13:50:47
เล่มที่  เลขที่ 

23

24

25

26

27

28

29

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกฤติยา เนียมรอด สำหรับ อ.พีรพงศ์ วนิชานันท์ - การชำระเงิน/ตัดบัญชี

ห้อง F1704
9/2/2560 10:15:31
เล่มที่  เลขที่ 

30

31

 

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน