ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< กรกฎาคม 2560 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
            1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

*<ข้อมูลการจอง>"ชื่อคุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560
18/7/2560 14:24:29
(เล่มที่  เลขที่ )
*<ข้อมูลการจอง>"ชื่อคุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 260
18/7/2560 14:26:54
(เล่มที่  เลขที่ )
*<ข้อมูลการจอง>"ชื่อคุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 260
18/7/2560 14:30:00
(เล่มที่  เลขที่ )
*<ข้อมูลการจอง>"ชื่อคุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 260
18/7/2560 14:30:25
(เล่มที่  เลขที่ )
25

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกิตติศักดิ์ แม่ประจิต สำหรับใช้งานส่วนตัว

ห้อง F1704
18/7/2560 14:51:39
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1801
18/7/2560 14:26:09
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1704
18/7/2560 14:30:06
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1702
18/7/2560 14:30:33
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณกิตติศักดิ์ แม่ประจิต สำหรับใช้งานส่วนตัว

ห้อง F1801
18/7/2560 14:50:34
เล่มที่  เลขที่ 

26

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1801
18/7/2560 14:26:16
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1704
18/7/2560 14:30:10
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1702
18/7/2560 14:30:37
เล่มที่  เลขที่ 

27

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1801
18/7/2560 14:26:23
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1704
18/7/2560 14:30:15
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี

ห้อง F1702
18/7/2560 14:30:44
เล่มที่  เลขที่ 

28

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

ห้อง A903
18/7/2560 14:34:55
เล่มที่  เลขที่ 

29

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

ห้อง A903
18/7/2560 14:35:01
เล่มที่  เลขที่ 

30

31

         

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน