ระบบจองห้องพักรับรองอาคารพักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 

| ห้องF1801 | ห้องF1704

| menu |

ขั้นตอนการจองห้องพักรับรอง

1.คลิกวันที่ ที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

2.ใส่* Username และ Password ที่เข้า Non Tri Account  คลิก login

3.เลือกห้องพักที่ประสงค์จะจองห้องพักรับรอง

4.กรอกรายละเอียด *คลิกบันทึก*

<<<<<<<<<<<< สิงหาคม 2561 >>>>>>>>>>>>
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      1

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง A903
6/8/2561 14:32:01
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง F1801
6/8/2561 14:32:06
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง F1704
6/8/2561 14:32:10
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง F1702
6/8/2561 14:32:15
เล่มที่  เลขที่ 

2

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง A903
6/8/2561 14:32:22
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง F1801
6/8/2561 14:32:26
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง F1704
6/8/2561 14:32:32
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณพัชรินทร์ สิทธิเวชเมธี สำหรับโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2561

ห้อง F1702
6/8/2561 14:32:39
เล่มที่  เลขที่ 

3

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณณิชาภัทร คุ้มสุข สำหรับ อ.สามารถ (ป.โท)

ห้อง F1702
6/8/2561 14:33:51
เล่มที่  เลขที่ 

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ คุณณิชาภัทร คุ้มสุข สำหรับ อ.สามารถ (ป.โท)

ห้อง F1801
6/8/2561 14:33:57
เล่มที่  เลขที่ 

4

5

6

7

8

9

10

*<ข้อมูลการจอง>
ชื่อ อ.อนุสรณ์ มนตรี สำหรับ รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย (การชำระเงิน-เรียกเก็บระหว่างหน่วยงาน)

ห้อง A903
6/8/2561 14:34:52
เล่มที่  เลขที่ 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

สามารถเลือกวันที่เพื่อแสดงรายการ โดยการคลิกเลือกวันที่ หรือ เลือก >> หรือ << เพื่อเลือกเดือน