กลับไปเลือกรายชื่อ
บันทึกแบบประเมินความพึงพอใจ


ชื่อ  เธ™เธฒเธ‡เธชเธธเธ เธฒเธงเธต เธšเธฑเธ“เธ‘เธดเธ•เธ•เธฒ

ระดับความพึงพอใจ

รายการ:
มาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
จำนวนแบบสำรวจ
1.การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
291  
2.ความรวดเร็วของการให้บริการ
คน
3.ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 
4.ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของทรัพย์สิน
5.ให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ
6.โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ
 
 
หมายเหตุ/คำแนะนำ
 
 
|