กลับไปเลือกรายชื่อ
บันทึกแบบประเมินความพึงพอใจ


ชื่อ  เธ™เธฒเธขเธญเธ™เธธเธชเธฃเธ“เนŒ เธชเธธเธ˜เธฃเธฃเธกเธฒ

ระดับความพึงพอใจ

รายการ:
มาก
ปานกลาง
ปรับปรุง
จำนวนแบบสำรวจ
1.การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
295  
2.ความรวดเร็วของการให้บริการ
คน
3.ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 
4.ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของทรัพย์สิน
5.ให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ
6.โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับ
 
 
หมายเหตุ/คำแนะนำ
 
 
|